De Omgeving

...

Bij het huisje

Het gebied achter de dijk, het Noorderleeg, hoort bij het Nederlandse Waddengebied en staat op de lijst van Unesco Werelderfgoed. De zomerpolders en kwelders buitendijks zijn door It Fryske Gea vrijgegeven aan de natuur. Het gebied ligt aan de westelijke vogeltrekroute langs de kustlijn. Enorme aantallen vogels vinden hierlangs jaarlijks hun weg. Tienduizenden brandganzen overwinteren hier, eind mei vliegen ze weer naar het noorden. Boven op de dijk kijk je uit over het wad en zie je Ameland liggen. 'S nachts kun je hier op je rug liggend oneindig veel sterren en de Melkweg bewonderen.

Verderop

Er lopen prachtige wandeltochten en fietstochten in de omgeving. Vlakbij begint bijvoorbeeld het Burmaniapad. Een overtochtje naar de eilanden is een leuke onderneming. Zo kunt u wadlopen bij Wadlopen Holwerd. De veerboot naar Ameland vertrekt 5 km verderop in Holwerd, de boot naar Schiermonnikoog vertrekt vanaf Lauwersoog, op 25 min rijden. Vlieland en Terschelling zijn bereikbaar vanuit Harlingen. Voor eten en drinken zijn eetcafes Zee van Tijd en Het Graauwe Paard goede adressen. Voor de kinderen is de Pannekoektrein een aanrader. In Ferwert is een slager, een supermarkt en een cafe met snackbar. Fietsen zijn te huur bij de plaatselijke fietsenmaker Jellema. De VVV bevindt zich bij het hoogste terpdorp Hogebeintum.

...
...

Nabijgelegen stadjes

Nabijgelegen stadjes zijn Dokkum (15 km), Leeuwarden (15 km), Harlingen (35 km) en Franeker (30 km). Winkels en eetgelegenheden zijn hier voldoende te vinden maar ook mooie musea zoals het Planetarium, het Princessehof of het Natuurmuseum.